ActualitatSalari Mínim Interprofessional a Espanya

Evolució del Salari Mínim Interprofessional a Espanya

Pujada del SMI a 900€ menuals

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és el sou mínim que ha de cobrar un treballador legalment per a la seva jornada laboral, sense importar l’edat, el sexe, la nacionalitat o el tipus de contracte.

Segons el Real Decret publicat al BOE el 27 de desembre de 2018 (efectiva a partir de l’1 de gener de 2019), el SMI s’estableix de la següent manera:

  • Amb caràcter general: 30€/dia, 900€/mes i 12.600€/any (14 pagues).
  • Pels treballadors eventuals/temporals (menys de 120 dies): 42,62€/dia.
  • Pels treballadors de la llar que treballin per hores, en règim extern: 7,04€/hora.

Aquesta és la major pujada del Salari Mínim Interprofessional en 40 anys, un 22,3% més respecte l’any anterior.

Com es calcula el SMI?

Per establir la quantia del SMI, el Govern acostuma a tenir en compte factors com l’IPC (enllaç al post anterior), l’increment de la participació del treball a la renta nacional, la productivitat mitjana nacional aconseguida i la conjuntura econòmica general. Sense tenir en compte les lleis de l’oferta i la demanda. Molts d’aquests càlculs per a establir el salari mínim són acordats prèviament pels sindicats de treballadors i organitzacions de professionals.

El propòsit d’establir un SMI és protegir als treballadors d’una remuneració baixa i aquesta no sigui suficient per a un habitatge digne, la compra de productes d’alimentació bàsics, el transport urbà, l’escolarització o el manteniment dels fills. Si no existís cap llei per a controlar el salari, l’import dependria de les empreses i podria ser precari per a molts.

Evolució del Salari Mínim Interprofessional a España durant els darrers 18 anys

Aquest gràfic és l’evolució que ha viscut l’SMI mensual durant els últims 18 anys, des del 2002 i la taula també amb l’import de l’SMI per dia.

Evolucio SMI Espanya

Al 2019, el salari més baix que cobraran els espanyols que facin jornada completa seran 900 € al mes, que correspon a 30 € al dia i 12.600 € tot l’any, contant la paga extra. Revisant la gràfica observem l’increment que ha realitzat el SMI durant els 3 últims anys, quan sempre s’havia mantingut a 600 €, aquest any ha augmentat un 22% respecte a l’any anterior. El sou mínim per una persona que treballa mitja jornada, és a dir un empleat de la llar, és el 50% del SMI total, és a dir uns 450 € al mes.

Any SMI
diari
SMI
menual
2019 30,00 € 900 €
2018 24,53 € 735,9 €
2017 23,59 € 707,6 €
2016 21,84 € 655,2 €
2015 21,62 € 648,6 €
2014 21,51 € 645,3 €
2013 21,51 € 645,3 €
2012 21,38 € 641,4 €
2011 21,38 € 641,4 €
2010 21,11 € 633,3 €
2009 20,80 € 624 €
2008 20,00 € 600 €
2007 19,02 € 570,6 €
2006 18,03 € 540,9 €
2005 17,10 € 513 €
2004 15,35 € 460,5 €
2003 15,04 € 451,2 €
2002 14,74 € 442,2 €