Serveis Administratius i Diversos

administratius

Són serveis esporàdics que els nostres clients necessiten en un moment determinat. Nosaltres els hi solucionem el problema, i ells estan tranquils.

 • Tràmits davant els ajuntaments.
 • Tràmits davant les administracions autonòmiques,
  • agricultura, comerç, indústria, ets..
 • Tràmits davant l’administració estatal
  •  trànsit, sanitat, ets-
 • Confecció de la facturació periòdica.
 • Confecció de Mailings i de cartes.
 • Control, revisió i administració de societats.
 • Revisió i arxiu de documentació.