Serveis Comptables

comptables

És la nostra millor oferta, un servei de qualitat i a un preu molt raonable. Oferim la possibilitat de recollir la documentació directament a l’empresa del client, el qual pot obtenir periòdicament resultats provisionals per tal de poder preveure un tancament sense sorpreses. A més li oferim la possibilitat de contractar un servei de quota fixa que inclou, de gener a desembre, tots els serveis comptables. D’aquesta manera no hi haurà sorpreses de cap mena. És, sense dubte, el nostre millor servei.

  • Confecció de tot tipus de comptabilitat, adaptada al pla comptable general o sectorial.
  • Estudi sobre la conveniència o no del sistema de mòduls
  • Confecció dels llibres d’estimació directa simplificada.
  • Elaboració de balanços, compte de pèrdues i guanys
  • Preparació de tota la documentació de tancament, confecció dels comptes anuals i dipòsit davant el Registre mercantil.
  • Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre.