Serveis Laborals

laborals

És el complement ideal per tal de que les empreses que ja reben els serveis comptables i fiscals, tinguin centralitzat tots els serveis en una mateixa assessoria. Treballem amb un professional extens amb més de 20 anys de experiència.

  • Confecció de Nòmines i Segurs socials.
  • Contractes, altes, baixes, prorrogues de contractes
  • Altes d’empreses.
  • Pensions, invalidesa, ajudes.
  • Assistència a actes de conciliacions, i inspeccions.
  • Assessorament sobre Prevenció de Riscos laborals.
  • Mediació.