Serveis Mercantils

mercantils

La constitució de societats i empreses és un dels serveis més gratificants de la nostra feina.

  • Constitucions, modificacions i dissolucions de Societats anònimes, Societats limitades, comunitats de béns, Societats civils, Anònimes laborals, Cooperatives, agràries de transformació.
  • Redaccions d’estatuts i actes.
  • Inscripcions davant els registres corresponents.