Prevenció de riscos

Tenim una cartera amplia de col·laboradors en el ram de la prevenció de riscos i formació als treballadors,  per tal de disposar de totes les mesures en prevenció a la seva empresa i que els treballadors disposin de la formació necessària per evitar riscos en el lloc de treball i amb la inspecció.