fiscals

Serveis Fiscals

Tenim cura dels seus impostos. Declaracions periòdiques de iva, renda, Societats, retencions, declaracions informatives i totes les declaracions que el seu negoci requereixi.

comptables

Serveis Comptables

Comptabilitat per a empresaris, professionals, Societats, i associacions, adaptades a la legislació vigent i al dia, per que pugui conèixer la situació del seu negoci. A mes, si ho necessita, recollirem directament la documentació a les seves instal·lacions, o si li va millor ens ho podrà enviar per Internet.

laborals

Serveis Laborals

Confecció de les nomines i Assegurances socials del seu negoci, i tot el que la relació empresari/treballador/administració pugui necessitar. Relació que a vegades pot ser complicada, i que nosaltres estarem aquí per fer-los costat. Treballem amb professionals externs amb una amplíssima experiència per la seva tranquil·litat.

mercantils

Serveis Mercantils

Constitució de Societats de tot tipus, altes d’empreses, suport a emprenedors, gestions davant el Registres mercantils, dissolucions, separacions de socis, ets…

administratius

Serveis Administratius

Confecció de documents, factures, cartes, enviament de fax i burofax. Confecció de contractes i documents de tot tipus. Som el suport que el seu negoci necessita.

corresponsalia

Serveis de Corresponsalia

Gestions per empreses, professionals i altres assessories d’altres províncies que necessitin realitzar tràmits davant qualsevol administració de la província de Tarragona.