Salari Mínim Interprofessional a Espanya

Evolució del Salari Mínim Interprofessional a Espanya

Evolució del Salari Mínim Interprofessional a Espanya Pujada del SMI a 900€ menuals El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és el sou mínim que ha de cobrar un treballador legalment per a la seva jornada laboral, sense importar l’edat, el sexe, la nacionalitat o el tipus de contracte. Segons el Real Decret publicat al BOE el…