fiscals

Serveis Fiscals

Tenim cura dels seus impostos. Declaracions periòdiques d’iva, renda, Societats, retencions, declaracions informatives i totes les declaracions que el seu negoci requereixi.

comptables

Serveis Comptables

Comptabilitat per a empresaris, professionals, Societats, i associacions, adaptades a la legislació vigent i al dia, per que pugui conèixer la situació del seu negoci. A més, si ho necessita, recollirem directament la documentació a les seves instal·lacions, o si li va millor ens ho podrà enviar per Internet.

laborals

Serveis Laborals

Confecció de les nòmines i Assegurances socials del seu negoci, i tot el que la relació empresari/treballador/administració pugui necessitar. Relació que a vegades pot ser complicada, i que nosaltres estarem aquí per fer-los costat. Treballem amb professionals externs amb una amplíssima experiència per la seva tranquil·litat.

mercantils

Serveis Mercantils

Constitució de Societats de tot tipus, altes d’empreses, suport a emprenedors, gestions davant els Registres mercantils, dissolucions, separacions de socis, etc…

administratius

Serveis Administratius

Confecció de documents, factures, cartes, enviament de fax i burofax. Confecció de contractes i documents de tot tipus. Som el suport que el seu negoci necessita.

corresponsalia

Serveis de Corresponsalia

Gestions per empreses, professionals i assessories d’altres províncies que necessitin realitzar tràmits davant qualsevol administració de la província de Tarragona.

Protecció de dades

Estem en col·laboració amb una empresa d’ampla experiència en el sector de la protecció de dades de caràcter personal com es ABAST-PIME per poder implementar LOPD de manera correcta i efectiva.

Assegurances

Estem en col·laboració amb un despatx d’assegurances d’àmplia experiència que l’assessorarà en la millor assegurança, de llar, vehicle, negoci, assegurances mèdiques, i plans d’estalvi més adequats a les seves necessitats.

Prevenció de riscos

Tenim una cartera amplia de col·laboradors en el ram de la prevenció de riscos i formació als treballadors, per tal de disposar de totes les mesures en prevenció i que els treballadors disposin de la formació necessària per evitar riscos en el lloc de treball i amb la inspecció.