NOTA ESPECIAL PER LES SOCIETATS

NOTA ESPECIAL PER LES SOCIETATS: (SOCIETATS LIMITADES, ANÒNIMES, COOPERATIVES, SCP)   Les societats tenen aquest mes de juliol una sèrie d’obligacions rellevants davant l’administració pel que hem cregut necessari detallar-les a part. ABANS DEL 21 DE JULIOL S’HA DE PRESENTAR: (200) IMPOST DE SOCIETATS, corresponent a l’exercici 2022. És similar a la declaració de renda,…