ActualitatAssessoria laboralObligacions fiscalscertificado digital

Autònoms i professionals hauran de disposar de certificat digital per rebre notificacions de la TGSS

A partir del proper 1 d’octubre entra en vigor l’ordre Ministerial ESS/214/2014 de l’1 de març la qual es regula el sistema de comunicació entre els autònoms i la seguretat social. Aquesta ordre anuncia l’obligació de rebre les notificacions de manera telemàtica, mitjançant el sistema RED, per Internet.

 

Què és el sistema RED?

El sistema RED és un servei de la TGSS per empreses i professionals amb l’objectiu d’intercanviar informació i documents a través d’internet. Amb el sistema RED, empreses i professionals entren en contacte directe amb la Tesoreria General de la Seguretat Social.

 

Què comporta aquest canvi?

Les comunicacions mitjançant el sistema RED comporta que totes les comunicacions hagin de ser de manera telemàtica. Per tal de poder dur a terme aquest intercanvi de dades, les empreses i autònoms han de disposar obligatòriament d’un certificat digital. Per tant, recomanem que aquells autònoms que encara no disposin de certificat digital, ho tramitin.

El certificat digital FNMT és la certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM que vincula una persona física amb unes dades de verificació de firma, per tal de confirmar la seva identitat. Aquest certificat permet identificar-se a Internet i realitzar diversos tràmits amb l’Administració i altres entitats privades de manera segura.

Si està interessat en sol·licitar el certificat digital, pot posar-se en contacte amb nosaltres per realitzar els tràmits pertinents.

Contacti amb nosaltres per aconseguir un certificat digital.

 

Disposo d’un certificat digital, i ara què?

Una vegada es disposi de certificat digital, s’haurà de comunicar un correu electrònic i telèfon mòbil de contacte, per tal de rebre les notificacions de la TGSS.

Si nosaltres hem dut a terme les gestions per disposar del certificat digital o disposem d’una còpia notificarem a la Seguretat Social el seu contacte de correu i telèfon per tal que rebi les notificacions directament. Si no tenim còpia del seu certificat digital, podrà accedir al web:

En cas de que no disposem de copia del seu certificat digital, podrà accedir a la Seu Electrònica de la seguretat social per la comunicació del telèfon i correu electrònic mitjançant aquest enllaç.