ActualitatObligacions fiscalsImpostos tercer trimestre 2021

Ens trobem dins el període de liquidació de diversos impostos corresponents al 1r. Trimestre del 2023, pels quals vostè pot haver de tributar:

ABANS DEL PRÒXIM DIA 14 D’ABRIL S’HAN DE PREPARAR:

  • (111) Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors.
  • (115) Liquidació de les retencions dels lloguers. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem còpia dels rebuts de lloguer de gener, febrer i març)
  • (123) Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari.
  • (130) Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.
  • (303) Declaració trimestral de l’I.V.A.
  • (349) Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.
  • (202) Pagament a compte de l’Impost de Societats.
  • (210) Impost sobre la renda de no residents, declaració trimestral de rendiments.
  • (592) Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables (nou)
  • (950) Impost sobre estades en establiments turístics.

Als clients que fem la comptabilitat els hi recordem que: El dia 12 D’ABRIL serà l’últim dia per fer-nos arribar la part principal de les factures per entrar a la comptabilitat, i si en queda alguna, aquesta serà introduïda a l’últim moment, però per fer-nos responsables d’una feina correcta, necessitem que el gruix més important de factures estiguin al nostre despatx amb l’antelació suficient.