ActualitatObligacions fiscalsPresentacio declaracio juliol 2018

Ens trobem dins el període de liquidació de diversos impostos corresponents al 2n. Trimestre del 2022, pels quals vostè pot haver de tributar:

 

ABANS DEL PROPER DIA 15 DE JULIOL S’HAN DE PREPARAR:

  • (110) Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors.
  • (115) Liquidació de les retencions dels lloguers. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem copia dels rebuts de lloguer d’ abril, maig i juny)
  • (123) Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari.
  • (130) Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.
  • (303) Declaració trimestral de l’I.V.A.
  • (349) Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.
  • (210) Impost sobre la renda de no residents, declaració trimestral de rendiments.
  • (200) Impost de societats corresponent al 2021 i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil (sols per S.L.; S.A.; S.A.T.; Cooperatives, Ets..) informació inclosa al revers.

Quedem a la seva disposició per solucionar aquest tràmit.

 

  

L’ HORARI DEL DESPATX DEL 18 DE JULIOL AL 18 DE SETEMBRE SERÀ DE 8h A 14h.

 

NOTA IMPORTANT PELS CLIENTS DE COMPTABILITAT:

Els hi recordem que el dia 8 DE JULIOL serà l’últim dia per fer-nos arribar la part principal de les factures per entrar a la comptabilitat, i si en queda alguna, aquesta serà introduïda a l’últim moment, però per fer-nos responsables d’una feina correcta, necessitem que el gruix mes important de factures estiguin al nostre despatx amb l’antelació suficient.

RECORDI TAMBÉ IMPRIMIR/ENVIAR TOTES LES FACTURES QUE NO ES REBEN PER CORREU ORDINARI (TELÈFON, ELECTRICITAT, etc….)

 

NOTA ESPECIAL PER LES SOCIETATS:

(SOCIETATS LIMITADES, ANÒNIMES, COOPERATIVES, SCP)

Les societats tenen aquest mes de juliol una  sèrie d’obligacions importants davant l’administració pel que hem cregut necessari detallar-les a part.

 

ABANS DEL 22 DE JULIOL S’HA DE PRESENTAR:

  • (200) IMPOST DE SOCIETATS, corresponent a l’exercici 2021. És similar a la declaració de renda, però per les societats.

 

ABANS DEL PROPER 27 DE JULIOL S’HAN DE PRESENTAR:

  • Els comptes anuals de les societats davant el registre Mercantil, on quedaran dipositats. Ens posarem en contacte amb vostès els pròxims dies per tal de signar aquests comptes anuals.

 

Donada la importància d’aquests tràmits, preguem que es posi en contacte amb nosaltres el més aviat possible.