ActualitatObligacions fiscalsPresentacio declaracio juliol 2018

Apreciat /da client/a:

 

Ens trobem dins del període de liquidació de diversos impostos, corresponents al 3r. Trimestre del 2022, pels quals vostè pot tenir que tributar:

 

ABANS DEL PROPER DIA 14 D’OCTUBRE, S’HAN DE PREPARAR:

• (111) Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors.
• (115) Liquidació de les retencions dels lloguers. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem copia dels rebuts de lloguer de juliol, agost i setembre)
• (123) Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari.
• (130) Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.
• (303) Declaració trimestral/mensual de l’I.V.A.
• (349) Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.
• (202) Pagament a compte de l’ Impost de Societats.
• (210) Impost sobre la renda de no residents, declaració trimestral de rendiments.
• (950) Declaració d’estades en establiments turístics.

 

Quedem a la seva disposició per solucionar aquest tràmit.