ActualitatObligacions fiscalsImpostos tercer trimestre 2021

Ens trobem dins el període de liquidació de diversos impostos corresponents al 4rt. Trimestre i resums anuals del 2022, pels quals vostè pot haver de tributar:

ABANS DEL PRÒXIM DIA 13 DE GENER S’HAN DE PREPARAR:

 • (111/190) Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors. I resum anual.
 • (115/180) Liquidació de les retencions dels lloguers. I resum anual. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem còpia dels rebuts de lloguer d’octubre, novembre i desembre)
 • (123/193) Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari. I el resum anual.
 • (587/584) Liquidació d’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, i el seu resum anual.
 • (210) Impost sobre la renda no residents amb resultat a ingressar del 4rt. Trimestre.

 

ABANS DEL PRÒXIM DIA 24 DE GENER S’HAN DE PREPARAR:

 • (130) Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.
 • (303/390) Declaració trimestral de l’I.V.A. i resum anual.
 • (349) Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.
 • (184) Resum anual entitats en atribució de rendes (C.B.)

 

Quedem a la seva disposició per solucionar aquest tràmit.

NOTA IMPORTANT PELS CLIENTS DE COMPTABILITAT:

 • Els hi recordem que el dia 12 DE GENER serà l’últim dia per fer-nos arribar la part principal de les factures per entrar a la comptabilitat, i si en queda alguna, aquesta serà introduïda a l’últim moment, però per fer-nos responsables d’una feina correcta, necessitem que el gruix mes important de factures estiguin al nostre despatx amb l’antelació suficient.
 • Els hi recordem també que ens han de fer arribar totes les factures que tinguin data del 2022 tant si estan pagades/cobrades, com si no ho estan.