ActualitatObligacions fiscalsImpost CO2 vehicles

Els informem que a partir del 15 de setembre, la Generalitat ha començat a recaptar un nou impost que gravarà les emissions de diòxid de carboni als vehicles, corresponent a l’exercici 2020.

Hauran de pagar l’impost de CO2 totes les persones o empreses que tinguin un cotxe, moto o furgoneta que emeti més de 120 grams de CO2 per quilòmetre, en el cas de vehicles comercials lleugers, com furgonetes, el llindar és de 160 grams.

Queden exclosos: vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions de més de 3,5 tones, autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de nou persones, ambulàncies, vehicles oficials que tenen bonificació del 100% de la quota íntegra.

 

Per tal de saber si el seu vehicle ha de pagar aquest nou impost ho poden consultar a:

https://seu1.atc.gencat.cat/srcatcstorefront/ca/IEDC/acces