Actualitat

La situació actual aconsella no abaixar la guàrdia enfront de la pandèmia. Els rebrots que s’estan produint aquest estiu estan tornant a tensar la corda del nostre sistema sanitari.

Les empreses i autònoms tenim l’obligació de posar les mesures necessàries perquè tant els clients com els treballadors estiguin segurs dins l’empresa.

L’administració ha iniciat campanyes de revisió als establiments, principalment hostaleria, per detectar falta de mesures preventives. És per això que aconsellem als nostres clients informar-se de les mesures necessàries per tenir el seu establiment amb les mesures adequades.

I en cas de disposar de treballadors, demanar a la seva empresa de prevenció de riscos la informació necessària per evitar contagis.

La mascareta, el rentat de mans i la distància de seguretat són essencials, però cada establiment i negoci té les seves característiques pròpies que necessiten ser avaluades per evitar infeccions.

Aconsellem avaluar periòdicament les mesures de prevenció de cada empresa, ja que amb el temps es tendeix al relaxament i cal detectar-ho per seguit treballant amb seguretat.

Adjuntem uns enllaços d’interès que poden ajudar a trobar la informació necessària.

 

Hostaleria:
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19-/recomanacions-per-a-la-restauracio/recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio/


Comerç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/preguntes-frequeents/


Industries alimentaries:

http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Mesures-contencio-COVID-19/Protocol-industries-alimentaries-COVID-19.pdf


Perruqueries:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Perruqueries-a-prova-de-COVID-19


Oficines i despatxos i comerç del Ajuntament de Reus.

https://eos.reus.cat/sites/escolasalut/files/obrim_botigues_i_oficines.pdf