ActualitatModel 347 Declaració anual d'operacions amb terceres persones.

Febrer constitueix el període per presentar la declaració anual d’operacions 347, un model que han de lliurar obligatòriament totes les empreses i associacions que hagin realitzat operacions per un import superior a 3.005,06 €. Si encara no hi està al tant o no sap com presentar-la a continuació li expliquem tot el que ha de saber.

Què és el model 347?

 

La declaració anual d’operacions 347 o model 347 és un document on es recull les operacions realitzades amb clients o proveïdors del curs anterior. Per tant, al model 347 han d’aparèixer tots els lliuraments i adquisicions de béns i serveis amb terceres persones. Aquesta s’ha de fer de manera desglossada per trimestres.

 

Quan presentar-lo?

El model 347 s’ha de presentar anualment durant el mes de febrer de l’any següent a les operacions declarades. És a dir, les operacions de 2017 s’han de presentar durant el febrer de 2018.

En el cas de no presentar-lo, s’estarà cometent una infracció tributària tipificada als articles 93 i 94 de la Llei general Tributària amb sancions de fins a 20.000 €.

 

Qui l’ha de presentar?

D’acord amb el que disposa l’article 93 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, la declaració del model 347 és obligat per a totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques i privades que desenvolupin activitats empresarials o amb un import superior a 3.005,06 € (IVA inclòs) durant 2017. Això inclou empreses, professionals, associacions i fins i tot comunitats de propietaris, sempre que tinguin clients o proveïdors que hagin realitzat o rebut operacions per l’import esmentat durant l’any anterior.

 

Com omplir i presentar el model 347?

Per presentar la declaració del model 347 telemàticament s’ha d’accedir a la pàgina web de l’Agència Tributària Espanyola. Des d’aquest portal podrem identificar-nos, omplir el model 347 i presentar-lo. En la següent pàgina web es detallen tots els passos a seguir per a la presentació electrònica del model 347.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Declaraciones_Informativas/Modelo_347/Presentacion_electronica_del_modelo_347/Presentacion_electronica_del_modelo_347.shtml 

En Masdeu Assessoria ens encarreguem de realitzar tots els tràmits i lliuraments per vostè, per tal que pugui dedicar-se plenament a la seva activitat sense preocupar-se de res més.

 

Passos per a la presentació del model 347 de l’exercici 2017 telemàticament:

  • S’accedeix a la declaració mitjançant certificat / DNI electrònic o “Cl@ve PIN”. Un cop ens haguem identificat, hi ha tres opcions per accedir al formulari: Donar d’alta una nova declaració, importar un fitxer amb format BOE o Carregar un fitxer amb format .ses.
  • Dins del formulari s’ha d’omplir la informació requerida i posteriorment, a “Declarats” emplenar amb les dades de cada declarat. Finalment, per comprovar si hi ha errors podem fer clic a “Validar” o obtenir un esborrany per revisar les dades.
  • Finalment, per a presentar la declaració s’ha de prémer el botó “Signa i envia”, i confirmar a la finestra emergent. La presentació d’una declaració correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat amb la informació de la presentació i la còpia completa.

Si queda qualsevol qüestió, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Contacte