ActualitatEvolución del IPC en España

L’evolució de l’IPC durant el últims 35 anys

L’IPC (Índex de Preus al Consumidor) és un indicador mensual que permet calcular l’evolució de la inflació d’un país. L’IPC representa el cost de la vida, és a dir, el cost dels béns i serveis que es consumeixen. D’acord amb la pujada o baixada de l’IPC depenen variables com el preu del lloguer, els interessos de dipòsits d’estalvi al banc o el salari base.

L’Índex pot ser positiu, el que indicaria un augment dels preus, o negatiu, el que comportarà una caiguda dels preus.

 

Com es calcula l’IPC?

L’increment o disminució de l’IPC depèn de factors com el creixement econòmic del país, la base monetària, l’increment de consum en béns i serveis, els preus de l’energia i la variació dels tipus d’interès.

 

L’evolució de l’IPC durant els últims 35 anys

A continuació mostrem l’evolució de l’IPC durant els últims anys, des de la dada més actual, 2018, fins al 1983.

 • 2018:1,20%
 • 2017:1,10%
 • 2016:1,60%
 • 2015:0,00%
 • 2014:-1,00%
 • 2013:0,30%
 • 2012:2,90%
 • 2011:2,40%
 • 2010:3,00%
 • 2009:0,80%
 • 2008:1,40%
 • 2007: 4,20%
 • 2006:2,70%
 • 2005:3,70%
 • 2004:3,20%
 • 2003:2,60%
 • 2002:4,00%
 • 2001:2,70%
 • 2000:4,00%
 • 1999:2,90%
 • 1998:1,40%
 • 1997:2,01%
 • 1996:3,21%
 • 1995: 4,33%
 • 1994:4,30%
 • 1993:4,99%
 • 1992:5,33%
 • 1991:5,57%
 • 1990:6,55%
 • 1989:6,88%
 • 1988:5,80%
 • 1987:4,55%
 • 1986:8,25%
 • 1985:8,23%
 • 1984:9,00%
 • 1983: 12,20%

 

Evolució de l'IPC a l'estat

Com podem veure, l’evolució de l’IPC durant els últims 35 anys ha estat sempre positiva excepte el 2014, que va caure un 1% respecte l’anterior any.

 

Quina és la previsió de l’IPC per a 2019?

Per aquest proper any es preveu un IPC força estable, amb un augment similar al de 2018. Segons el Departament d’Anàlisi de Bankinter, s’estableix un rang de fluctuació, depenent dels esdeveniments, d’entre el 1,3% i l’1, 8%.