ActualitatObligacions fiscalsPresentacion de impuestos trimestrales 2019

Com cada any per aquestes dates, els recordem que estem a la seva disposició per l’assessorament i la gestió de l’IMPOST SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI corresponent a l’exercici 2022.

El termini de recepció de declaracions el iniciem avui i l’acabarem el 27 de juny. I per tal d’evitar presses els instem a trucar, demanar per Montse o Marta, per tal de concretar la manera més còmoda per solucionar el tràmit.

El nostre horari d’oficina ordinari és, des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda. Fora d’aquest horari, l’atendrem gustosament, si ens avisa amb antelació.

 

DOCUMENTACIÓ ORIENTATIVA DECLARACIÓ DE RENDA 2022 (*):

 • DNI i dels membres de la unitat familiar (inclosos els fills majors de 14 anys i ascendents amb dret a deducció).
 • Declaració de renda del 2021, si no la va fer al nostre despatx. O en cas que l’any anterior no l’hagués fet, un número de compte bancari per poder demanar l’esborrany.
 • Validació del seu domicili amb la referència cadastral i si és de lloguer el DNI del propietari.
 • Certificats de la feina, o de l’atur, de la pensió o la baixa per malaltia.
 • Ajudes rebudes per efectes de la pandèmia, Erto, Mútues, Etc.
 • Certificats bancaris d’interessos, lletres del Tresor, Bons, dividends d’accions, ets.
 • Referència cadastral del vostre habitatge habitual, tant si és de propietat, com si viviu de lloguer, o en el pis d’un familiar (consta al rebut municipal de l’IBI)
 • En el cas de vendes d’immobles, finques, pàrquings, ets. Necessitem l’escriptura de compra inicial i les despeses de la compra, així com la data i l’import de la venda i les despeses pagades.
 • En el cas de vendes d’accions o participacions en societats, tant si cotitzen en borsa com no, necessitem la data i l’import de la compra i la data i l’import de la venda.
 • Qualsevol altre ingrés rebut durant l’any 2022: comissions, reintegraments de plans d’estalvi, de pensions, indemnitzacions, ajudes o subvencions, ets.
 • Rebuts de Contribució urbana, I.B.I. (inclòs de pàrquings, trasters, terrenys) dels que sigueu propietaris.
 • En cas de pagar hipoteca de l’habitatge habitual, adquirits amb anterioritat al 2013, rebuts de l’exercici 2022 o certificat bancari.
 • Si viviu de lloguer, rebuts de 2022 i contracte.
 • Si teniu fills menors de 3 anys i heu cobrat l’ajuda estatal de 100 € mensuals, relació dels imports i mesos cobrats, ho si heu cobrat l’ajuda de família nombrosa, l’import cobrat.
 • Si teniu fills menors de 18 anys, hi han obtingut algun tipus d’ingrés, documentació del rendiment corresponent.
 • Si teniu fills majors de 18 anys que conviuen amb la unitat familiar, justificant o conèixer els seus ingressos, si han fet declaració o han confirmat l’esborrany, o en el cas que no ho sàpiguen, un número de compte bancari al seu nom per poder demanar el seu esborrany.
 • Justificant de les aportacions a plans de pensions.
 • Rebuts de quotes sindicals i/o a partits polítics.
 • Rebuts o certificats dels donatius efectuats.
 • Rebuts de despeses de defensa jurídica, per litigis amb l’empresa on treballa.
 • Altres circumstàncies familiars que hagin pogut sobrevenir durant el 2022: Convenis de separació o divorci, canvis de situació civil, canvis en la unitat familiar, per naixements, defuncions, convivència efectiva amb pares o fills, pensions compensatòries a exparelles o a fills, variacions de custòdia, etc…
 • Reformes a l’habitatge habitual o a immobles llogats o per llogar, que proporcionin una major eficiència energètica. Per això és necessari un certificat d’eficiència energètica anterior a l’obra i un certificat posterior, i la factura de la reforma o plaques solars instades.
 • Qualsevol altre document que cregui que pot tenir algun interès.

 

SI ÉS EMPRESARI/A O PROFESSIONAL I/O PROPIETARI/A DE BÉNS EN LLOGATS.

 • Pagaments trimestrals (130/131, 303 i 390) si no estan al nostre despatx.
 • Llibres oficials de 2022 (ingressos, despeses, béns d’inversió) si no estan al nostre despatx.
 • Si tributa per mòduls, justificants dels mòduls que afectin el seu negoci, si no estan al nostre despatx.
 • Per agricultors; certificats de les retencions practicades pels clients, import de subvencions rebudes i béns amortitzables.
 • Pels propietaris d’immobles llogats, certificats dels inquilins amb les retencions practicades, i justificant de les despeses ocasionades per les finques llogades.

 

(*) En negreta les dades que no conten a l’esborrany i per tant no les podem obtenir si no ens les fan arribar.