ActualitatDades bancaries Hisenda

Hisenda avisa: Disposa de les dades bancàries per evitar el frau

Algunes empreses estan rebent una carta d’Hisenda advertint que des de 2016 l’administració controla tots els moviments de comptes bancaris. En la seva lluita contra el frau fiscal, l’Agència Tributària informa que creua dades amb entitats bancàries. No obstant això, aquesta informació només és utilitzada quan les bases imposables de l’IVA o ingressos declarats no coincideix amb les entrades i sortides dels comptes bancaris.

Aquesta carta es tracta d’un toc d’atenció per a algunes empreses, en detectar que no coincideixen els models trimestrals d’IVA i IRPF 303 i 130, amb els corresponents models anuals 390 i 190. En aquest cas, l’empresa no ha d’aportar documentació de cap tipus, encara que convé tenir preparades totes les justificacions d’ingressos, ja que Hisenda podria fer una inspecció.

Aquesta inspecció -sense previ avís- serveix perquè l’empresa tingui l’oportunitat de justificar els ingressos. És per això que recomanem disposar dels documents que justifiquin la procedència de tots els ingressos, ja que si hi ha incoherències amb el declarat, podria comportar sancions.

La nostra recomanació és per a totes les persones físiques i empreses, encara que no s’hagi rebut aquesta carta, ja que Hisenda podria fer de tota manera una visita sorpresa.

L’Agència Tributària i les entitats bancàries

L’Agència Tributària manté una relació bastant fluida amb les entitats bancàries, especialment en època de presentació de la Renda. El banc facilita el saldo de l’empresa física o empresa a Hisenda al final de l’exercici, així com els interessos i retencions.

D’acord amb la Llei Tributària, les entitats bancàries han de facilitar part d’algunes de les operacions, pagaments i ingressos. La inspecció té l’objectiu d’evitar el blanqueig de diners i descartar economia submergida. El focus d’atenció està generalment en l’IVA que l’autònom o empresa s’encarrega de recaptar.

L’AEAT ha intensificat les seves actuacions de seguiment en 2017 amb la finalitat d’evitar el frau de l’IVA. Els comerços dedicats a la venda del producte final són els més susceptibles de rebre una d’aquestes missives. També pel que fa a operacions intracomunitàries, per evitar el frau carrusel, un dels sistemes d’elusió fiscal més comuns.