Actualitat

De les inspeccions que hem hagut d’atendre l’any 2019, si hi ha alguna cosa que ha donat problemes en el 99% dels casos, és la deducció dels vehicles.
Cal distingir entre la deducció de l’IVA i la deducció de la despesa. Semblaria que si es permet la deducció en l’IVA del 50% en la compra i en les despeses relacionades amb el vehicle, en renda/societats, hauria de ser el mateix. Doncs no !!!

 

En l’IVA, està admès, i la norma així ho contempla, que si un vehicle és utilitzat a nivell particular i a nivell empresarial, s’ha de deduir un 50% llevat que es pugui demostrar una afectació superior a l’activitat. Tema difícil, d’altra banda. Excepte en vehicles com taxis, empreses de transport, agents comercials, etc … que no necessiten justificar l’afectació i s’autoritza un 100% de deducció tant en IVA com també en Renda.
És, al meu entendre, de jutjat de guàrdia que et puguis deduir l’IVA, com hem comentat, però la despesa (combustible, reparacions, desgast, etc ..) res, basant-se que la deducció de la despesa requereix l’ús EXCLUSIU per a l’activitat. Pel que en la majoria de casos és impossible demostrar aquesta exclusivitat. I encara que demostris l’ús pràcticament exclusiu per a l’activitat, hisenda no està per la labor, i acabes havent d’anar al Tribunal Econòmic Administratiu, a l’espera que aquest sigui més comprensiu.

 

Com resol hisenda el tema de l’ús del vehicle d’empresa per part de treballadors que també el fan servir a nivell particular? Hisenda permet la deducció del 100% de l’IVA i de la despesa, de la compra del vehicle, reparacions, etc … Però quina és la trampa? Que imputa a l’empresa un ingrés amb IVA, que hauria de facturar al treballador, per l’ús del vehicle fora de les hores de treball, Si l’any té 8.760 hores i el conveni de la seva empresa marca que es treballen 1.760 hores, això suposa 7.000 hores de disponibilitat. A quin preu? A preu de lloguer per la disponibilitat del mateix, no necessàriament pel seu ús efectiu. Ingrés i IVA que l’empresa hauria d’imputar i pagar a Hisenda, i el treballador se li hauria d’imputar com a rendiment de salari en espècie.

 

En fi, si pretén deduir l’ús del vehicle per a la seva empresa, assessori’s bé, i si és possible compri un camió, que així no tindrà problemes per deduir l’IVA.