ActualitatObligacions fiscals

Impost sobre actius no productius

 

Aquest nou impost, aplicable des del 2017, però que estava al congelador perquè va ser recorregut per l’estat  al tribunal constitucional, finalment ha començat a caminar. L’alt tribunal ha donat la raó a la Generalitat i per tant l’impost és constitucional.

Aquest nou impost, aplicable des del 2017, però que estava al congelador perquè va ser recorregut per l’estat  al tribunal constitucional, finalment ha començat a caminar. L’alt tribunal ha donat la raó a la Generalitat i per tant l’impost és constitucional.L’objectiu del nou impost que entra en vigor és dissuadir als propietaris, socis o partíceps d’una societat de tenir actius que haurien de ser propietat de persones físiques i no de persones jurídiques.

Aquest mes de novembre obligarà a les empreses que tinguin béns que no formin part de la seva base productiva, a liquidar aquest impost.

 

Els béns que l’administració consideren que són susceptibles de ser considerats no productius són:

  • Immobles, no afectes a cap activitat.
  • Vehicles amb més de 200CV.
  • Embarcacions de lleure.
  • Aeronaus.
  • Objectes d’art i antiguitats.
  • Joies.

Els actius que es mostren en la llista anterior es podran considerar com “improductius” quan el seu ús estigui destinat a fins privats, excepte que formi part d’una retribució en espècie o altres casos que estableix la Llei al respecte, per això és important que un assessor fiscal us pugui clarificar qualsevol dubte i evitar sorpreses desagradables.

 

La quota de l’impost es determina per aplicació de la següent escala a la base imposable:

És un impost que es liquidarà anualment, al mes de juny. Però aquest any, excepcionalment es liquidarà respecte els exercicis 2017, 2018 i 2019 durant aquest mes de novembre.

 

Estem a la vostra disposició per aclarir-te els dubtes que pugueu tenir. Si voleu estar tranquils, poseu-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-vos.