ActualitatPresentacio declaracio juliol 2018

Impostos a presentar el segon trimestre de 2018

Al acabar el segon trimestre de 2018, empreses, autònoms i altres organitzacions han de presentar una sèrie d’impostos i declaracions. Ja sigui a compte de retencions i ingressos, declaració de l’IVA, d’activitats econòmiques, rendes i capital mobiliari; al arribar l’estiu toca fer la comptabilitat i declaració de diversos models comptables.

 

Models a preparar abans del 19 de juliol

Aquest mes de juliol, les societats tenen una sèrie d’obligacions importants d’avant l’administració. Abans del proper 19 de juliol és important preparar els següents documents:

 

MODEL 111 – Liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors

Aquest document és obligatori presentar-lo per a tot tipus d’empresari, professional o societat que durant el segon trimestre de 2018 hagin descomptat part dels imports corresponents a nòmines d’empleats o factures de professionals.

 

MODEL 115 – Liquidació de les retencions dels lloguers

Qualsevol empresa, professional o societat que pagui lloguer per locals o oficines (sempre que siguin immobles urbans) han de presentar aquest model.

 

MODEL 123 – Liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari

Aquest model serveix per liquidar les retencions i ingressos a compte de determinats rendiments del capital mobiliari o rendes. Totes aquelles persones físiques o jurídiques.

 

MODEL 130 – Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda

Aquest document l’han de presentar totes les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques mitjançant estimació directa normal o simplificada. En definitiva, una declaració d’ingressos i despeses dels autònoms a compte de la seva declaració de la renda.

 

MODEL 303 – Declaració trimestral de l’I.V.A

Es tracta d’un formulari que cal presentar trimestralment per declarar el pagament fraccionat del l’I.V.A (la diferència del IVA repercutit i l’IVA suportat). Aquest l’ha de presentar qualsevol professional o empresari que desenvolupi una activitat subjecta a l’IVA. També l’han de presentar els arrendadors d’immobles o béns, així com els promotors immobiliaris.

 

MODEL 349 – Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea

Aquest model és una declaració trimestral informativa que han de presentar persones físiques i jurídiques que realitzin operacions intracomunitàries. Per operació intracomunitària entenem com la compra o venda d’un bé o servei a una empresa ubicada en un altre país de la Unió Europea.

 

MODEL 200 – Impost de societats (abans del 25 de juliol)

L’impost de societats és un impost directe sobre les rendes obtingudes per les empreses. Aquesta declaració correspon a l’exercici de l’any anterior (2017). També s’han de presentar abans del 30 de juliol els comptes anuals de les societats davant el registre Mercantil.

 

Per tal de fer-nos responsables d’una feina correcta, recordem als nostres clients que el 13 de juliol serà l’últim dia per fer-nos arribar la part principal de les factures.