ActualitatObligacions fiscalsPresentacion de impuestos trimestrales 2019

Com cada trimestre, recordem que empreses i autònoms han de preparar diferents documents per la liquidació d’impostos. Si heu de presentar els impostos trimestrals, cal que ho feu abans del 19 de juliol.

Quins impostos s’han de presentar durant el segon trimestre de 2019?

Abans de divendres, 19 de juliol empreses i autònoms han de presentar diversos models d’impostos. Aquests són els principals:

  • Model 110: Sobre la liquidació de les retencions de les nòmines, dels professionals i agricultors.
  • Model 115: Amb la liquidació de les retencions dels lloguers. (Si no fem la comptabilitat, necessitaríem copia dels rebuts de lloguer d’ abril, maig i juny)
  • Model 123: La liquidació de retencions sobre dividends, interessos i rendiments del capital mobiliari.
  • Model 130: Sobre la Liquidació del pagament a compte de la declaració de renda.
  • Model 303: La Declaració trimestral de l’I.V.A.
  • Model 349: Amb la declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.

Per als nostres clients de comptabilitat, els hi recordem que el 12 de juliol serà l’últim dia per fer-nos arribar la part principal de les factures. Si en quedés alguna, serà introduïda a l’últim moment, però necessitem tenir-ne el gruix important per tal d’assegurar una bona feina.

A més a més, les societats també han de presentar:

  • Model 200: Abans del 25 de juliol, cal presentar l’Impost de societats corresponent a l’exercici 2018 i el dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil (només per empreses S.L., S.A., S.A.T., Cooperatives, etc.)
  • Els comptes anuals al Registre Mercantil: Abans del 29 de juliol cal fer el dipòsit dels comptes anuals. Per als nostres clients de comptabilitat, ens posarem en contacte per tal de signar-los.

Si necessiteu ajuda amb aquests tràmits, restem a la vostra disposició.