ActualitatObligacions fiscalscalendari laboral barcelona 2019

Degut a la situació que ha generat l’estat d’Alarma, tant la presentació dels llibres del 2019 de les societats, comptes anuals, i la formulació i aprovació dels comptes anuals del 2019 ha variat de terminis.

 

D’acord amb la disposició final vuitena del RDL 19/2020, publicat al BOE de 27 de maig de 2020, els terminis per la formulació, aprovació i dipòsit de comptes en el Registre i legalització de llibres, sense perjudici de poder presentar-se en qualsevol moment, són els següents:


1.- Formulació i aprovació de compte

Els comptes podran formular-se fins el 31 d’agost de 2020 (tres mesos des del 1 de juny).
Fins a dos mesos després, el 31 d’octubre de 2020, podrà celebrar-se la Junta d’aprovació de comptes, ja que s’ha modificat l’art. 40.5 del RDL 8/2020.


2.- Legalització de llibres

Fins el 30 de setembre de 2020 (quatre mesos des del 1 de juny).


3.- Dipòsit de compte

D’acord amb la regla general, un mes des de l’aprovació dels comptes, per tant, fins al 30 de novembre de 2020.